Német nyelvvizsga

 Anyanyelvű német tanárral felkészítünk alap, közép, vagy felsőfokú német nyelvvizsgára.

Mit kell tudni a német nyelvvizsgákról?

Alapvetően két fajta nyelvvizsga létezik, az egynyelvű, és a kétnyelvű.

Az egynyelvű azt jelenti, hogy minden vizsgafeladatot német nyelven kapsz meg és minden feladat, a szóbeli és írásbeli  németül történik. Az egynyelvű vizsgánál nincs fordtási feladat magyarról németre, vagy németről magyarra. Manapság a nyelvvizsgák 90%-a egynyelvű. A kétnyelvű német nyelvvizsgán fordtási feladatokat is meg kell oldanod. Kétnyelvű nyelvvizsgára kevesebben jelentkeznek, de ha tolmács, vagy fordító szeretnél lenni, akkor válaszd nyugodtan a kétnyelvű német nyelvvizsgát.

Van még egy különbség a német nyelvvizsgák között, mégpedig az, hogy államilag elismert, vagy külföldön érvényes. A Magyarországon elérhető nyelvvizsgák 90%-a akkreditált, tehát elfogadják felvételihez, diplomához, munkahelyen. Vannak német nemzetközi nyelvvizsgák melyek itthon és külföldön is elfogadottak, például az Osztrák Intézet ÖSD, vagy a német Goethe Intézet vizsgái.    Meg kell emlteni, hogy 14 éven aluli gyerekeknek is létezik külön gyerek nyelvvizsga, ezek nem akkreditáltak.

A nyelvvizsgák  az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak.

Német nyelvvizsgák részei:

A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik.

A nyelvvizsgák többségét leteheted két részben is, külön a szóbelit és később az írásbelit, azonban van olyan német nyelvvizsga, pl ÖSD, ahol együtt kell letenned a szóbelit és írásbelit a sikeres bizonyítványhoz.

Sikeres nyelvvizsgát 60%  teljesítése esetén szerezhetsz. Az egyes vizsgarészek minimum  %-a azonban ettől eltérhet.
  • További információk:

https://nyak.oh.gov.hu/nyat/doc/ker_2002.asp

A nyelvvizsgák általános feléptése

ALAPFOKÚ B1 SZINTŰ NÉMET NYELVVIZSGA LEÍRÁSA

Az alapfokú B1 vizsga általában ifjúsági és felnőtt témakörben is letehető. Az ifjúsági B1 vizsgát a 14-16 éves korosztálynak ajánljuk, de a diákok is választhatják a felnőtt vizsgát.  Az ÖSD alapfokú B1 szintű nyelvvizsga teljes mértékben megegyezik a GOETHE INTÉZET alapfokú B1 szintű nyelvvizsgával, az intézmények együtt dolgozták ki a feladatokat.

Egy tpikus B1 német nyelvvizsga részei:

Olvasásértés + nyelvtani elemek 90 perc

Olvasásértés
A vizsgázó 3 feladatot kap, ahol olvasott szövegekhez újságcímeket, és a szöveg értelmezése alapján megadott kijelentéseket párosít össze.

Nyelvtani elemek
A vizsgázó nyelvtani feladatokat old meg tesztben, valamint számot ad szókincséről is. (hiányos mondat, vagy betű kiegészítés)

Hallás utáni értés 30 perc
A vizsgázók három feladatot oldanak meg CD meghallgatásával. A meghallgatott interjúk, rövidhírekhez tartozó tesztben, az igaz és hamis állítások megadásával, számot adnak  szövegértésből.

Íráskészség 30 perc
A vizsgázók a megadott kritériumok alapján egy levelet írnak.

Szóbeli vizsga 15 perc
A vizsgázó 10 perc felkészülési időt kap a megadott feladatokra.

A vizsga három részből épül fel
1. Bemutatkozás.
2. A kapott témáról beszélgetés.
3. Közös feladat megbeszélése.

Nyelviskolánkban kezdő szintről 200-300 óra tanulás után javasoljuk a B1 vizsga letételét.

KÖZÉPFOKÚ B2 SZINTŰ NÉMET NYELVVIZSGA leírása

A vizsgát az teheti le, aki legalább a vizsga évében tölti be a  14. életévét, vagy ennél idősebb.  A vizsgázónak a hétköznapi nyelvben való maximális jártasságát és a szaknyelvek finom árnyaltságát is tudnia kell. Kitűnően kell a különféle nyelvi szituációkban a korrektséget érzékeltetni. A vizsga igazodik az Európa Tanács irányelvekhez.

A vizsga részei:

Olvasott szöveg értése 90 perc
Az olvasás értés vizsgarészben különböző autentikus szövegeket, szövegrészleteket kell megérteniük a vizsgázóknak. A következő tpikus feladatokat  kell megoldani: szövegkiegészítés,  címválasztás, feleletválasztó, valamint nyelvi teszt.

Hallott szöveg értése 30 perc
Első feladatként egy rádióriport alapján kell a vizsgázónak igaz és hamis állításokat megjelölni. A második feladatban egy beszélgetés információit  kell a tesztben megadott szempontok alapján kiszűrni.

Íráskészség 90 perc
1. Hivatalos levé, általában reklamáció (e-mail) írása a megadott kritériumok alapján.
2. Megadott témáról állásfoglalás írása

Szóbeli vizsga 15-20 perc

Léteznek vizsgák, ahol a vizsgázó közvetlenül a szóbeli vizsga előtt felkészülési időt kap.

Vizsga részei:
1. Bemutatkozó beszélgetés, esetleg egy kiválasztott témáról beszélgetés

2. Képleírás: A vizsgázó választ egy képet, amelyről szabadon beszélhet. Ha szöveg is van a képen, akkor azt is  bele kell illesztenie a képleírásba.

3. Vélemény nyilvánítás megadott témában

Nyelviskolánkban kezdő szintről 500-600 óra tanulás után javasoljuk az B2 vizsga letételét.

FELSŐFOKÚ C1 OBERSTUFE DEUTSCH

Prüfungsziel

Für die  C1 Oberstufe Deutsch sollten Teilnehmende fähig sein, in verschiedenen Situationen des gesellschaftlichen und beruflichen Lebens auch in komplexeren Zusammenhängen zu kommunizieren.
Diese Prüfung für Deutschlernende ab 16 Jahre stellt den Nachweis einer sprachlichen Kompetenz dar, die sich bereits durch einen hohen Grad an Korrektheit und situationsspezifischer Angemessenheit auszeichnet.
Die C1 Oberstufe Deutsch richtet sich besonders an KandidatInnen, die an einer deutschsprachigen Universität studieren möchten. Geprüft werden die Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen.

Prüfungsteile

Leseverstehen (90 Minuten)
Anhand von 4 Aufgaben wird das Verstehen unterschiedlicher authentischer Texte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in ihrer Gesamtaussage und/oder in ihren Einzelinhalten überprüft.

Texte:
Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften, Fachtexte, Werbetexte

Aufgaben: Verstehen von Hauptaussagen und Detaisl, Zuordnen von Überschriften zu Texten, Rekonstruieren eines Textes, Ergänzen von Textlücken ohne Vorgaben

Hörverstehen (40 Minuten)
In 2 Aufgaben wird das Verstehen standardsprachlich gesprochener, authentischer Hörtexte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz mit allgemeiner und gesellschaftsspezifischer Thematik in ihrer Gesamtaussage und in ihren Einzelinhalten überprüft. Texte: Radiosendungen, Vorträge Aufgaben: Erkennen von richtigen und falschen Aussagen, Notieren von Informationen

Schreiben (90 Minuten)
Unter Verwendung mehrerer Vorgaben müssen 2 Texte verfasst werden. Texte: formelle Briefe/E-Mails, Referate, Stellungnahmen, Kommentare

Sprechen (15-20 Minuten)
Der mündliche Teil besteht aus 3 verschiedenen Aufgaben: ein formelles Telefongespräch führen, Diskutieren und Argumentieren, ein mündliches Kurzreferat halten.

 Mintafeladatsorok letöltése ezen a linken

További jogszabályok

A nyelvvizsgákat érintő jogszabályokkal és a jogszabályi módosításokkal kapcsolatban az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjának honlapján tájékozódhatsz: https://nyak.oh.gov.hu/doc/jogszab/default.asp