ECL angol nyelvvizsga

 Tudnivalók az ECL nyelvvizsgáról

Európai uniós tagállamok közel 10 éves szakmai előkészítő munka után 1992-ben London központtal nemzetközi konzorciumot hoztak létre, amely az ERASMUS, majd a LINGUA program támogatásával azt a feladatot vállalta, hogy egy egységes nyelvvizsgarendszert dolgoz ki az Európai Unió tagállamainak nyelvéből. Az EU egységesítési törekvéseivel összhangban a konzorciumba tömörült tagállamok azt kívánják elérni, hogy az egyes nyelvekből letehető nyelvvizsgák mindenféle “egyenértékűsítési” eljárás nélkül nemzetközileg összevethetők legyenek egymással.

Az ECL Vizsgaközpont

1992-ben a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkársága, az Idegen Nyelvi Központ jogelődje a magyar nyelv képviseletében – egyetlen nem EU tagként – felvételt nyert az ECL Konzorciumba, és szakértőinek közreműködésével bekapcsolódott a tesztfejlesztési munkálatokba. A pécsi intézmény munkájának elismeréseként 1999-ben a Konzorcium úgy határozott, hogy az időközben ECL nyelvvizsga elnevezéssel nemzetközileg ismertté vált rendszer központját Londonból áthelyezi Pécsre, és az Idegen Nyelvi Központot bízza meg a Nemzetközi ECL Vizsgaközpont feladatainak ellátásával: az ECL vizsgarendszer továbbfejlesztésével, a nemzetközi vizsgahely-hálózat kiépítésével, a tesztfejlesztési és a vizsga-lebonyolítási feladatok koordinálásával.

Hogyan lehet az ECL angol nyelvvizsgára jelentkezni?

Az ECL vizsgákra bárki jelentkezhet. A magyarországi törvényi szabályozás szerint, akkreditált nyelvekből azok jelentkezhetnek, akik a vizsga naptári évében betöltik 14. életévüket. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, valamint a vizsgadíj befizetésével, és egyúttal a befizetési igazolás vizsgahelyre történő eljuttatásával lehet.

Jelenleg 15 nyelvből lehet ECL vizsgát tenni, de nem minden vizsgaidőszakban van minden nyelvből vizsga. Akkreditált nyelvvizsgák Magyarországon angolból, németből és magyar mint idegen nyelvből tehetők. Angolból és németből minden vizsgaidőszakunkban van lehetőség vizsgázni (február, április, június, október és december), többi vizsganyelvből évente kétszer, pontos időpontokat lásd itt. A komplex nyelvvizsgán túl (amely az írásbeli és szóbeli vizsga egyszerre történő letételét jelenti) lehet jelentkezni külön csak szóbeli és külön csak írásbeli vizsgára is. Az ECL nyelvvizsgára történő jelentkezés előtt javasoljuk, hogy olvassa el Vizsgaszabályzatunkat és a Gyakorlati tudnivalókat .

Jelentkezni az alábbi módok egyikén lehet:
  • a honlapról közvetlenül ezen az on-line űrlapon a vizsgadíj egyidejű átutalásával és a befizetés igazolásának (illetve az esetleges kedvezményre jogosító igazolásnak) a választott vizsgahelyre történő elektronikus vagy postai eljuttatásával
  • vagy papíralapú jelentkezési lappal, amely letölthető itt, illetve beszerezhető az ECL vizsgahelyeken. A kitöltött jelentkezési lapot személyesen vagy postán lehet eljuttatni a kiválasztott vizsgahelyre, és természetesen csatolni kell hozzá a befizetési igazolást (illetve az esetleges kedvezményre jogosító igazolást).

A jelentkezési lapon megadott e-mail címre minden jelentkező automatikus visszaigazoló e-mail-t kap jelentkezéséről. Az on-line jelentkezők a visszaigazolást azonnal megkapják, a papíralapú jelentkezési lapot leadók legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül értesülnek jelentkezésük megtörténtéről. Amennyiben ők az elektronikus visszaigazolást a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül nem kapnák meg, haladéktalanul fel kell venniük a kapcsolatot a választott vizsgahellyel. A jelentkezésről kapott elektronikus visszaigazoló e-mailben minden vizsgázó megkapja a szükséges adatokat (PID-et, azaz a vizsgán használatos azonosító kódot valamint a papíros jelentkezők egy jelszót is), amelyekkel eléri Vizsgázói oldalát. Az on-line regisztrálók a regisztráció során saját maguk adnak meg jelszót. A Vizsgázói oldalon a vizsgázó ellenőrizheti személyes adatait, a vizsgaadatait, a befizetéshez szükséges információkat, a vizsga előtti 10. naptól a vizsgabeosztását (időpontok, helyszínek), valamint a vizsga után 30 nappal a vizsgán elért eredményét.

Hol jelentkezhetsz Vácon ECL nyelvvizsgára?

ECL: Apor Vilmos Katolikus Főiskola Idegen Nyelvi Tanszék, Vác, Szent Miklós tér 14.
www.avkf.hu/ecl-nyelvvizsgahely-0

Részletes ismertetőt az ECL honlapján találsz: www.ecl.hu